Domiciliació Bancaria

Alta com Soci de l’Associació Animalista de Centelles

  Domiciliació Bancaria manual

  De conformitat amb el que disposen al Capítol II, dels Estatuts de l’Associació Animalista de Centelles en/na:

  AUTORITZO a l’Associació Animalista de Centelles a enviar instruccions a la meva entitat bancària per carregar en el meu compte, la quantitat de:

  De forma:

  * Trimestral- En un rebut cada 3 mesos la quantitat escollida x 3.
  **Anual - En un rebut la quantitat escollida x 12.

  ¿Acepta el tractament de les seves dades?

  Informació de la Llei de protecció de dades.

  Si us plau, seleccioni Sí acepto o No acepto les condicions establertes a la política de privacitat sobre el tractament de les seves dades per gestionar la seva consulta o petició. Selecciona la manera que considera més adequada perquè puguem tenir un contacte fluid. (En cas de no escollir cap entendrem que qualsevol és valida per a vostè).

  Abans d'enviar, cal omplir les lletres i números