Amics AAC

Per a persones individuals o famílies

Si no tens disponibilitat o temps lliure, però vols contribuir amb la causa de la nostra associació, felicitats !!! has escollit la millor opció per a tu.

Els amics de l'Associació Animalista de Centelles tenen reconeguts una sèrie de drets que es detallen en els nostres Estatuts i que es resumeixen en el dret a participar en el actes i donar suport a l'associació, entre d’altres coses.
La quota es voluntària d'1 € mensuals a través de la plataforma Teaming.

Els menors de 14 anys* només poden adquirir la condició Amics de Associació.

Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys* només poden escollir adquirir la condició Amics de Associació o Voluntaris d'Associació.

* Els dos grups necessiten el consentiment dels pares o tutors i estaran exempts de pagar la quota a l'associació. Pots descarregar el formulari en paper, omplir-lo i enviar-lo per email.
Pots descargar el formulari en paper, omplir i envia per email.
hola@animalistadecentelles.org
O a través del formulari d'aquesta pàgina.