Voluntari AAC

Per a persones individuals

La teva aportació personal és molt important per a l'Associació Animalista de Centelles. Si tens disponibilitat i vols contribuir amb accions puntuals o de llarga durada, tenim diferents grups en els que segur pots encaixar a la perfecció.

Els voluntaris tenen una sèrie de drets que es detallen en els nostres Estatuts i que es resumeixen en el dret a tenir veu en l'assemblea general anual, entre d’altres coses.

Ens agradaria incorporar voluntaris / voluntàries que ens ajudessin en diferents tasques.

Si sou menors, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, per adquirir la condició necessiteu el consentiment dels pares o tutors.

La quota és voluntària d'1 € mensuals, que s'abona a través de la plataforma Teaming.

Pots descarregar el formulari en paper, omplir-lo i enviar-lo per email.
hola@animalistadecentelles.org
O a través del formulari d'aquesta pàgina.