Soci Númerari AAC

Per a persones individuals

Els socis/es numeraris/es són els que sostenen en gran part la nostra associació. Si vols ser soci, podràs contribuir econòmicament a sufragar les despeses dels nostres projectes.

Ser soci/a comporta una sèrie de drets que es detallen en els nostres Estatuts i que es resumeixen en el dret a tenir veu i vot en l'assemblea general anual, entre d’altres coses.

La quota de soci és de mínim 5 € mensuals que s'abona mitjançant el rebut que carregarem a l'entitat bancària que ens indiquis amb la periodicitat que prefereixis: anual, semestral, trimestral o mensual.


Pots descarregar el formulari en paper, omplir-lo i enviar-lo per email.
hola@animalistadecentelles.org
O a través del formulari d'aquesta pàgina.