Campanya d'identificació i esterilització a CentellesCada any són molts els animals abandonats a Centelles. La causa principal de l’abandonament és la manca de control de la natalitat i d'identificació. La majoria dels animals de Centelles no estan esterilitzats ni identificats.

Encara hi ha molta gent que pensa que esterilitzar és perjudicial pels animals o que, si més no, creu que no aporta cap benefici. Com a resultat es produeixen moltes cadellades no desitjades. Per una altra banda, també hi ha molta gent que pensa que la identificació tampoc no és necessària, especialment quan es tracta de gats.

Inscrita a el Registre d'Associació de Catalunya Número d'inscripció: 67569, Data de resolució 07/05/2020 Secció 1a del Registre d'associacions.

Correu electrònic: hola@animalistadecentelles.org